kliknij >> AKTUALNE OGŁOSZENIA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ << kliknij 
Nr sprawy 14/ZP/2014
 
Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu.
 
 
Nr sprawy 11/ZP/2014
 
Naprawa optyk
 
 
Nr sprawy 6/ZP/2014
 
Usługa utrzymania w sprawnoœci operacyjnej kserokopiarki KONICA 7085
 
 
Nr sprawy 352/ZP/2013
 
Usługa ostrzenia i regeneracji narzędzi chirurgicznych
 
 
Nr sprawy 350/ZP/2013
 
Świadczenie usługi kierowania Oddziałem Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu/ Oddziałem Ginekologii i Położnictwa/ Oddziałem Radioterapii
 
 
Nr sprawy 326/ZP/2013
 
ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYKONYWANIU PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH I NAPRAW SAMOCHODU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE Sp. z o.o.
 
 
Nr sprawy 20/M/ZP/2013
 
Kraków: Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych krajowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, b. świadczenie usług przesyłania danych - fax, c. świadczenie usługi dostęp do Internetu d. dzierżawa, montaż i instalacja oraz całodobowy serwis cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w lokalizacji budynku
 
 
Nr sprawy 334/ZP/2013
 
USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLADÓW, DIAGNOZ ORAZ NAPRAW APARATURY MEDYCZNEJ
 
 
Nr sprawy 19/M/ZP/2013
 
Usługa Transportu Sanitarnego
 
 
Nr sprawy 300/ZP/2013
 
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
 
 
Nr sprawy 309/ZP/2013
 
WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG
 
 
Nr sprawy 306/ZP/2013
 
USŁUGA SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA
 
 
Nr sprawy 301/ZP/2013
 
USŁUGA SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA
 
 
Nr sprawy 14/M/ZP/2013
 
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO
 
 
Nr sprawy 15/M/ZP/2013
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych,

zgromadzonych w Oddziale Szpitala - Zakładzie Długoterminowej Opieki Medycznej

im. Katarzyny Sieneńskiej z siedzibą w Makowie Podhalańskim 34-220 ul. Mickiewicza 7
 
 
Nr sprawy 12/M/ZP/2013
 
USŁUGA CAŁODNIOWEGO KOMPLEKSOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW
 
 
Nr sprawy 276/ZP/2013
 
USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM INWESTYCYJNYM PN: " DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ URZĄDZEŃ (CENTRALI) I OSPRZĘTU MAJĄCEGO NA CELU ROZBUDOWĘ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKU, TJ. SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA WRAZ Z WYMIANĄ KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH".
 
 
Nr sprawy 288/ZP/2013
 
Usługa naprawy duodenoskopu nr sprawy 288/ZP/2013.
 
 
Nr sprawy 10/M//ZP/2013
 
Przegląd kotłów olejowych wraz z naprawą automatyki numer postepowania: 10/M/ZP/2013.
 
 
Nr sprawy 9/M//ZP/2013
 
Usługa prania wraz z transportem bielizny oraz odzieży, numer postępowania: 9/M/ZP/2013.
 
 
Nr sprawy 280/ZP/2013
 
Świadczenie usługi - szkolenie w zakresie Ochrony Radiologicznej Pacjenta.
 
 
Nr sprawy 275/ZP/2013
 
Przetarg nieograniczony na usługę

unieszkodliwiania odpadów szpitalnych:

o kodach - 180102,180103, 180104, 180106 180107, 180108
 
 
Nr sprawy 274/ZP/2013
 
USŁUGA SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA
 
 
Nr sprawy 273/ZP/2013
 
Świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej
 
 
Nr sprawy 263/ZP/2013
 
Naprawa sprzętu medycznego - duendoskopu nr sprawy 263/ZP/2013
 
 
Nr sprawy 262/ZP/2013
 
USŁUGA W ZAKRESIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 
 
Nr sprawy 261/ZP/2013
 
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz pakietowania transmisji danych.
 
 
Nr sprawy 258/ZP/2013
 
USŁUGA DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH
 
 
Nr sprawy 242/ZP/2013
 
Naprawa wybranego sprzętu medycznego nr sprawy 242/ZP/2013
 
 
Nr sprawy 230/ZP/2013
 
USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLADÓW, DIAGNOZ ORAZ NAPRAW APARATURY MEDYCZNEJ
 
 
Nr sprawy 213/ZP/2013
 
USŁUGA ODCZYTU DAWKOMIERZY W TRYBIE ODCZYTU KWARTALNEGO
 
 
Nr sprawy 132/ZP/2013
 
USŁUGA NAPRAWY GŁOWICY KARDIOLOGICZNEJ PRZEZPRZEŁYKOWEJ DO APARATU USG
 
 
Nr sprawy 157/ZP/2013
 
Kraków: USŁUGA NAPRAWY GŁOWICY KARDIOLOGICZNEJ PRZEZPRZEŁYKOWEJ DO APARATU USG . Numer ogłoszenia: 228422 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 156/ZP/2013
 
PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I NURKOWEJ Numer ogłoszenia: 224412 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 152/ZP/2013
 
Świadczenie usługi transportu medycznego – karetką do przewozów pacjentów w stanie ciężkim w tym noworodków, wymagających nadzoru lekarskiego z wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami nr sprawy 152/ZP/2013
 
 
Nr sprawy 144/ZP/2013
 
USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KONSERWACJI, UTRZYMANIA W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KLAP PRZECIW POŻAROWYCH, KLAP ODDYMIAJĄCYCH, DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA ORAZ MONITORINGU POŻAROWEGO - 144/ZP/2013
 
 
Nr sprawy 142/ZP/2013
 
Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nasadzenie 47 sztuk drzew liściastych ozdobnych z bryłą korzeniową oraz prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Numer ogłoszenia: 199836 - 2013; data zamieszczenia:22.05.2013
 
 
Nr sprawy 140/ZP/2013
 
Kraków: USŁUGA NAPRAWY GŁOWICY KARDIOLOGICZNEJ PRZEZPRZEŁYKOWEJ DO APARATU USG ORAZ 2 SZTUK RĘKAWÓW DO NOŻA ULTRADŹWIĘKOW Numer ogłoszenia: 199680 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 73/ZP/2013
 
OBSŁUGA SERIWSOWA KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT ORAZ KLIMATYZATORÓW PRZENOŚNYCH. Numer ogłoszenia: 197366 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 123/ZP/2013
 
Kraków: Usługa przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy - według 2 pakietów Numer ogłoszenia: 191504 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 112/ZP/2013
 
USŁUGA UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ KSEROKOPIARKI KONICA 7085 Numer ogłoszenia: 162252 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 63/ZP/2013
 
Usługa specjalistycznego utrzymania czystości
 
 
Nr sprawy 62/ZP/2013
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów
oraz centralnego zmywania urzšdzeń i narzędzi służšcych do przechowywania, przewozu i podawania żywnoœci
zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacjš”.

(kod CPV: 55321000 – 6, 55322000 – 3, 55521200 – 0 03200000, 03210000,03300000 )

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120121-2013:TEXT:PL:HTML
 
 
Nr sprawy 78/ZP/2013
 
NAPRAWY I PRZEGLĄDY APARATURY MEDYCZNEJ WEDŁUG VII GRUP ASORTYMENTOWYCH
 
 
Nr sprawy 64/ZP/2013
 
Kompleksowa usługa prania
 
 
Nr sprawy 75/ZP/2013
 
USŁUGA MONTAŻU Z DOSTAWĄ WODOMIERZY ZIMNEJ WODY WRAZ Z NIEZBĘDNYM ASORTYMENTEM.
 
 
Nr sprawy 86/ZP/2013
 
USŁUGA PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWALANYMI W BRANŻY INSTALACYJNO SANITARNEJ Numer ogłoszenia: 118550 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
72/18/03/2013/N/Kraków
 
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA „SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE” SP. Z O.O.
 
 
Nr sprawy 51/ZP/2013
 
PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Numer ogłoszenia: 108332 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 76/ZP/2013
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro nr sprawy 76/ZP/2013 Kod CPV: 85120000-6, 85148000-8 Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. os. Złotej Jesieni 1 ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatu do sztucznego wspomagania wątroby metodą dializy albuminowe wraz z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych zgodnie z wymaganiami określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji
 
 
Nr sprawy 67/ZP/2013
 
WYKONANIE PROJEKTU UKŁADU WYMIENNIKOWNI DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. Numer ogłoszenia: 102430 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 65/ZP/2013
 
Kraków: USŁUGA PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAWY KSEROKOPIAREK Numer ogłoszenia: 97692 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 58/ZP/2013
 
Kraków: USŁUGA SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO NAD OPROGRAMOWANIEM OPTIMED ORAZ DOSTAWA LICENCJI DLA PRACOWNI CYTOSTATYKÓW. Numer ogłoszenia: 93154 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 57/ZP/2013
 
Kraków: USŁUGA PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWALANYMI W BRANŻY INSTALACYJNO SANITARNEJ Numer ogłoszenia: 90886 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 48/ZP/2013
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro nr sprawy 48/ZP/2013 Kod CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu sanitarnego
 
 
Nr sprawy 47/ZP/2013
 
Kraków: Usługa naprawy 2 sztuk respiratorów, przeglądu i naprawy 5 sztuk pomp infuzyjnych i 2 sztuk respiratorów, wymiana kolimatora, zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Numer ogłoszenia: 75108 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 39/ZP/2013
 
Kraków: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i naprawy aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 75002 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
 
Nr sprawy 36/ZP/2013
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro nr sprawy 36/ZP/2013 Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. os. Złotej Jesieni 1 ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę 3 aparatów do ciągłych technik nerko zastępczych, zgodnie z wymaganiami określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji
 
 
Nr sprawy 30/ZP/2013
 
USŁUGA NAPRAWY POMP INFUZYJNYCH ORAZ LASERA BIOSTYMULACYJNEGO Z SONDAMI PUNKTOWYMI Numer ogłoszenia: 51056 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
 
 
Nr sprawy 27/ZP/2013
 
Wykonanie projektu węzła wymiennikowego dla Szpitala Specjalistycznego w Krakowie Sp. z o.o.
 
 
Nr sprawy 7/ZP/2013
 
Usługa obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem w rachunku bieżącym w wysokości 7 000 000,00 PLN dla Szpitala w okresie od 01.03.2013r. do 29.02.2016 r.,