Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
 
z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
 
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784
 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
 
Wysokość kapitału zakładowego: 250 553 000,00 zł
     
NIP: 6783105119   REGON: 121188694
 
Dział Zamówień Publicznych
 
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
 
tel. (12) 646 82 07
tel. (12) 646 82 10
tel. (12) 646 81 09
tel. (12) 646 80 10