kliknij >> AKTUALNE OGŁOSZENIA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ << kliknij
 
Nr sprawy 41/ZP/2014
 
WYKONANIE REMONTU POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PORADNI ONKOLOGICZNEJ W SEGMENCIE C-1 POZIOM -1 BUDYNKU SZPITALA
 
 
Nr sprawy 3/ZP/2014
 
REMONT POMIESZCZENIA PO ZAKŁADZIE ENDOSKOPII NA POTRZEBY SALI ODPRAW I GABINETU DLA MCOP W SEGMENCIE C-1 POZ.0
 
 
Nr sprawy 348/ZP/2013
 
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W APTECE SZPITALNEJ
 
 
Nr sprawy 336/ZP/2013
 
REMONT POMIESZCZENIA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA ODDZIALE ANESTOZJOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII
 
 
Nr sprawy 325/ZP/2013
 
MODERNIZACJA POMIESZCZENIA PO ZAKŁADZIE ENDOSKOPII NA POTRZEBY SALI ODPRAW I GABINETU DLA MCOP W SEGMENCIE C-1 POZ.0
 
 
Nr sprawy 329/ZP/2013
 
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby pracowni leków cytostatycznych i pracowni żywienia pozajelitowego w Aptece Szpitalnej
 
 
Nr sprawy 317/ZP/2013
 
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń przeznaczonych na pokoje hotelowe w seg. B-1 i B-6 poziomie -1 oraz remont pomieszczenia 459b przy Poradni Psychiatrycznej na 3p w seg. B- 1, zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej specyfikacją.
 
 
Nr sprawy 312/ZP/2013
 
REMONT POMIESZCZENIA W CELU UTWORZENIA IZOLATKI NA ODDZIALE ANESTOZJOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII
 
 
Nr sprawy 16/M/ZP/2013
 
REMONT TARASÓW
 
 
Nr sprawy 292/ZP/2013
 
Remont pomieszczeń byłego Oddziału Chirurgii Plastycznej.
 
 
Nr sprawy 289/ZP/2013
 
Remont pomieszczeń przeznaczonych na pokoje hotelowe w seg. B-1 i B-6 poziomie -1 oraz remont pomieszczenia 4/59b przy Poradni Psychiatrycznej na 3p w seg. B-1.
 
 
Nr sprawy 269/ZP/2013
 
REMONT TUNELI KOMUNIKACYJNYCH I CZERPNI POWIETRZA DLA BLOKU OPERACYJNEGO
 
 
Nr sprawy 266/ZP/2013
 
Remont pomieszczeń przeznaczonych na pokoje hotelowe w seg. B-1 i B-6 poziomie -1 oraz remont pomieszczenia 4-59b przy Poradni Psychiatrycznej na 3p w seg. B-1, zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej specyfikacją. Numer ogłoszenia: 385728 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
 
 
Nr sprawy 219/ZP/2013
 
REMONT TUNELI KOMUNIKACYJNYCH I CZERPNI POWIETRZA DLA BLOKU OPERACYJNEGO
 
 
Nr sprawy 177/ZP/2013
 
REMONT TUNELI KOMUNIKACYJNYCH I CZERPNI POWIETRZA DLA BLOKU OPERACYJNEGO
 
 
Nr sprawy 154/ZP/2013
 
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej. Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 
 
Nr sprawy 176/ZP/2013
 
Modernizacja wielobranżowa węzłów sanitarnych
 
 
Nr sprawy 148/ZP/2013
 
Kraków: Remont schodów zewnętrznych i pochylni w Szpitalu Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 209988 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Nr sprawy 149/ZP/2013
 
Kraków: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Część I przedmiotu zamówienia: Modernizacja wielobranżowa (roboty budowlane, instalacja elektryczna, przyzywowa, c.wu, c.o wodno-kanalizacyjna) węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych na oddziałach Szpitala. Część II przedmiotu zamówienia: Modernizacja wielobranżowa (roboty budowlane, instalacja elektryczna, słaboprądowa, c.wu., c.o wodnokanalizacyjna) w wybranych pomieszczeniach z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych w zakładzie rehabilitacji w segmencie C-1Szpitala. N u mer ogłoszenia: 207460 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Nr sprawy 131/ZP/2013
 
Kompleksowe wykonanie prac remontowo budowlanych: termo modernizacyjnych oraz instalacyjnych wraz z dostawą, montażem oraz uruchomieniem wyposażenia i/lub urządzeń, przeszkoleniem personelu w odniesieniu do funkcji i wielkości w dwóch obiektach szpitalnych. Zadanie nr 1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Zadanie nr 2 w Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
 
 
Nr sprawy 100/ZP/2013
 
Adaptacja pomieszczeń dla zakładu endoskopii
 
 
Nr sprawy 52/ZP/2013
 
Kraków: I. Specjalistyczny Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Os. Złotej Jesieni 1 31-826 Kraków NIP: 678-310-51-19 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352784; REGON: 121188694 ogłasza przetarg nieograniczony na prace remontowe wg 3 zadań. Numer ogłoszenia: 80300 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Nr sprawy 49/ZP/2013
 
Kraków: Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: a) wykonanie robót budowlanych - modernizacji pomieszczeń w segmencie B-1 Szpitala - Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. b) sporządzenie dokumentacji projektowej dla instalacji stropów laminarnych dla 5 sal chorych, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie instalacji stropów laminarnych tj. dostawa, montaż, uruchomienie stropów laminarnych wraz z instalacją tj. centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną, kompletem automatyki. Numer ogłoszenia: 78334 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Nr sprawy 33/ZP/2013
 
Kraków: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SEGMENCIE B - 1 DLA POWIEKSZENIA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Numer ogłoszenia: 43574 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Nr sprawy 22/ZP/2013
 
Kraków: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH W SEG. B-1 NA POZIOMIE -1 NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII JEDNEGO DNIA Numer ogłoszenia: 18014 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Nr sprawy 11/ZP/2013
 
Kraków: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH W SEG. B-1 NA POZIOMIE -1 NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII JEDNEGO DNIA Numer ogłoszenia: 18014 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Nr sprawy 255/ZP/2012
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację prac remontowych w pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji Szpitala