(93kB)
Biuletyn Informacji Publicznej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 
DYREKCJA
ADMINISTRACJA

ODDZIAŁY
PORADNIE
DIAGNOSTYKA
ZAKŁAD
REHABILITACJI
MAŁOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI RĘKI
MEDYCYNA PRACY
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
POZOSTAŁE USŁUGI
DLA PACJENTA

MARKETING OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OGŁOSZENIA DZIAŁU INFRASTRUKTURY

STATUT
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Zasady i procedury reklamy produktów leczniczychSTRATEGIA


ANEKS nr. 1 -
Plan Inwestycyjny


Monitorowanie Strategii
Sprawozdanie z realizacji Strategii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie w 2007 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSS im. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2007 ROKU
OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

UWAGA. PRAWIDŁOWE WYŚWIETLANIE STRONY ZAPEWNIA
    WYŁĄCZNIE PRZEGLĄDARKA INTERNET EXPLORER(12kB)

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
(6kB)   Wyróżnienie w konkursie Perły Medycyny

(kliknij)

(kliknij)

(kliknij)

(kliknij)

(kliknij)

(kliknij)

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

********Dyrekcja WSS im L. Rydygiera w Krakowie z przyjemnością informuje, że w Rankingu Bezpieczny Szpital 2008 przeprowadzonym przez "Rzeczpospolitą" oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zajął 32 miejsce w rankingu szpitali publicznych: wielospecjalistycznych i onkologicznych. Szpital uzyskał 786,64 pkt i tym samym przesunął się z 61 pozycji rankingu w 2007 r. (przy liczbie pkt 746,43 ) na 32 miejsce w br. Jednocześnie Szpital nasz zajął 2 miejsce wśród szpitali Małopolski ustępując nieznacznie KSS im. Jana Pawła II. W rankingu wzięło udział 256 szpitali, max liczba pkt możliwych do uzyskania to 1000, najlepszy uzyskany wynik to 891 pkt. .********

        

(9kB)

(50kB)Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
os. Złotej Jesieni 1   31-826 KRAKÓW
  • TEL.CENTRALA             (0-12) 64 68 000
  • TEL.SEKRETARIAT         (0-12) 64 68 502
  • FAX.                          (0-12) 64 68 930
  • E-MAIL                          rydygier@kki.pl"Misją Szpitala jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych technologii diagnostycznych i leczniczych oraz przy uwzględnieniu wysokiej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych.""Głównym celem strategicznym Szpitala jest osiągnięcie i umocnienie pozycji drugiego, co do znaczenia, centrum medycznego w Małopolsce, rozwiniętego dwubiegunowo w kierunku regionalnego centrum urazowo-ortopedycznego i zagrożeń środowiskowych oraz ośrodka skojarzonego leczenia chorób nowotworowych, z pomostem w postaci nowoczesnej, wielospecjalistycznej medycyny naprawczej realizowanej w trybie ambulatoryjnym oraz krótkotrwałych hospitalizacji."